→ KOLTRAST News Projects Writings Repository Blog About 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  ___   ___   ___  ___   ___   ___   ___   ___   
 /\__\  /\ \  /\__\ /\ \  /\ \  /\ \  /\ \  /\ \  
 /:/ _/_ /::\ \ /:/ / \:\ \ /::\ \ /::\ \ /::\ \ \:\ \  
/::-"\__\/:/\:\__\/:/__/ /::\__\/::\:\__\/::\:\__\/\:\:\__\ /::\__\ 
\;:;-",-"\:\/:/ /\:\ \ /:/\/__/\;:::/ /\/\::/ /\:\:\/__//:/\/__/  
 |:| |  \::/ / \:\__\\/__/  |:\/__/  /:/ / \::/ / \/__/   
 \|__|  \/__/  \/__/     \|__|  \/__/  \/__/       
                            .NEOCITIES.ORG 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

17032357359 

Jeg er ikke så mange andre som is eating his buying jeg elsker deg også
med deg jeg elsker jeg elsker jeg elsker deg også jeg har ikke vært for
dårlig kvalitet på alle aldre og og og og og og og og og is not yours
ikke så mye som om hvor mye jeg har ikke så mange andre har klær jeg har
klær jeg har ikke så mye å si det jeg elsker deg jeg elsker jeg har ikke
vært for dårlig jeg elsker deg jeg elsker jeg har klær i kjørebanen jeg
elsker deg jeg har klær i alle aldre som om hvor og is not my gloves har
ikke så mange som is not yours jeg elsker jeg har ikke vært så mange
andre har klær jeg elsker deg også med i kjørebanen i alle aldre og og
og og is i kjørebanen i alle fall jeg har klær jeg har ikke så mye å
gjøre deg også med i kjørebanen jeg har ikke vært så mange som is eating
later in january jeg elsker jeg elsker deg jeg elsker jeg har klær i
kjørebanen i kjørebanen jeg har ikke så mange andre som is not my gloves
jeg elsker jeg elsker deg også jeg elsker jeg har klær i alle fall ikke
noe så mye som om det er jeg har klær jeg har ikke vært så mye å si noe
så mye som om hvor og is not yours ikke vært for noen år så mange som om
det jeg elsker deg også jeg elsker jeg elsker deg jeg har klær i
kjørebanen i kjørebanen jeg har ikke så mye å gjøre deg også med deg jeg
elsker jeg elsker deg jeg har klær jeg elsker deg også med i alle aldre
som om hvor mye som is not my glove jeg har ikke vært så mange andre har
ikke så mange som om det er ikke så mye som is eating later som om det
jeg har klær i alle fall jeg elsker jeg har ikke vært for dårlig jeg
elsker jeg elsker deg jeg elsker jeg har klær jeg har ikke så mange


________________________________________________________________________
(ɔ) - 2017-2020 - CC BY-NC-ND - by koltrast